ÅRSMØTE I HARSTAD IDRETTSLAG


ÅRSMØTE OG STYRET

  • Årsmøtet er idrettslaget høyeste myndighet og arrangeres i februar/mars hvert år.
  • Årsmøtet vedtar medlemskontingent og budsjett og godkjenner regnskap.
  • Styret velges på Årsmøtet etter idrettslagets lov og vedtekter.

 

LOV OG VEDTEKTER

  • Loven vedtas på Årsmøtet etter standard fra Norges Idrettsforbund.
  • Skal også godkjennes av Troms Idrettskrets.
  • Hele dokumentet kan du få tilsendt ved å kontakte styret.


LES ÅRSBERETNING

  • Hele årsberetningen for 2018 her.
  • Les årsberetning 2020 her.