RUTINER FOR VARSLING


Harstad Idrettslag ønsker å være en ærlig klubb og derfor har vi egne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.

Vi ønsker å stimulere til åpenhet for varsling og oppfordrer alle våre medlemmer til å lese gjennom dette dokumentet for rutiner for varsling.