VISJON OG VERDIER


VISJON
Vi skal bidra til positiv byutvikling!


VERDIER
Forberedt - Dedikert - Respekt - Modig - Lagspiller