KLUBBHÅNDBOK


Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og skal gjøre det enkelt for både spillere, trenere, lagledere, foreldre, tilitsvalgte og andre å finne ut hva som gjelder av føringer og retningslinjer.
Klubbhåndboka vil bidra til kontinuitet i det som gjøres innad hos oss.

- Klubbhåndboka består av en rekke punkter som enhver trener og lagleder må kjenne til.

- Klubbhåndboka består av en rekke punkter som enhver forelder og foresatt må kjenne til.

- Det finnes i tillegg til denne Klubbhåndboka informasjon om det aller meste i ulike menyer på vår nettside.

 

1 - HARSTAD IDRETTSLAG ER KLUBBSTYRT

 • Å være klubbstyrt betyr at alle våre lag og avdelinger følger Årsmøtets og styrets retningslinjer og føringer.
 • Det er ingen enkeltpersoner, trenere eller lag som på noen måte kan gjøre sine "egne" ting på tvers av det som er vedtatt.
 • Enkelt fortalt; VI ER KLUBBSTYRT og det er KLUBBEN SOM ER SJEF!


2 - VISJON OG VERDIER

 • Vår visjon er: Vi skal bidra til positiv byutvikling!
 • Våre verdier er: Forberedt - Dedikert - Respekt - Modig - Lagspiller.
 • Se egen side om visjon og verdier her.


3 - DAGLIG DRIFT OG ADMINISTRASJON

 • Idrettslagets kontaktpersoner her.
 • Årsmøtet er idrettslaget høyeste myndighet og arrangeres i februar måned hver år.
 • Årsmøtet vedtar medlemskontingent og budsjett og godkjenner regnskap.
 • Styret velges på Årsmøtet etter idrettslagets lov og vedtekter.
 • Drift av klubbuset og Seaworkshallen står HIL Eiendom as for. Selskapet eies i sin helhet av Harstad Idrettslag, men har et eget styre.


4 - ÅRSMØTE OG STYRET

 • Årsmøtet er idrettslaget høyeste myndighet og arrangeres i februar hvert år.
 • Årsmøtet vedtar medlemskontingent og budsjett og godkjenner regnskap.
 • Styret velges på Årsmøtet etter idrettslagets lov og vedtekter.

 

5 - LOV OG VEDTEKTER

 • Loven vedtas på Årsmøtet etter standard fra Norges Idrettsforbund.
 • Skal også godkjennes av Troms Idrettskrets.
 • Hele dokumentet på 13 sider kan du få tilsendt ved å kontakte styret.


6 - RUTINER FOR VARSLING

 • Harstad Idrettslag ønsker å være en ærlig klubb og derfor har vi egne rutiner for varsling av kritikkverdige forhold.
 • Vi ønsker å stimulere til åpenhet for varsling og oppfordrer alle våre medlemmer til å lese gjennom dette dokumentet for rutiner for varsling.
 • Les dokumentet her.


7 - POLITIATTEST

 • Det er veldig viktig at våre trenere og lagledere har gyldig politiattest.
 • Les Norges Idrettsforbund sine retningslinjer om politiattest her.
 • Send e-post til: post@harstadil.no hvis du er usikker på noe rundt denne ordningen.


8 - ÅRSHJUL

 • Et eget Årshjul med idrettslagets aktiviteter vil bli lagt ut her.
 • Formålet med et eget Årshjul er at alle våre medlemmer skal kjenne til idrettslagets årlige aktiviteter.


9 - ØKONOMISTYRING

 • Styret ved økonomiansvarlige har ansvar for å følge budsjetter som er vedtatt på Årsmøtet.
 • Opprettelse av lagskontoer eller andre ting som omhandler økonomi skal godkjennes av styret på forhånd.


10 - LODDSALG - DUGNADER - INNTEKTSBRINGENDE TILTAK

 • Det er mulig for våre lag å arrangere loddsalg og andre inntektsbringende tiltak.
 • Men det er veldig viktig å informere styret på forhånd om hva som er planlagt.
 • Ved loddsalg skal det søkes Lotteritilsynet om tillatelse før oppstart.


11 - SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE

 • Det er mulig for våre lag å skaffe seg sponsorer og samarbeidspartnere.
 • Men det er veldig viktig å informere styret ved markedsutvalget på forhånd hvem som er planlagt å spørre.


12 - GRASROTANDELEN

 • Grasrotandelen er en ordning som Norsk Tipping tilbyr.
 • Ordningen er slik at du kan støtte din egen klubb hver gang du tipper.
 • Det koster deg ingenting og tar heller ikke av en eventuel premie du måtte vinne.
 • Gå inn her for å lese om ordningen og resgistrere deg.


13 - MEDLEMSSKAP - MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSAVGIFT

 • En årlig medlemskontingent må betales til forfall for å være spilleberettighet.
 • Sendes ut av styret i vinterhalvåret og skal betales til forfall for å være gyldig forsikret.
 • Det sendes også ut en egen Treningsavgift.
 • Lurer du på om du er gyldig medlem så send en e-post til: post@harstadil.no
 • Hvis det er problemer med å betale til forfall så ta kontakt med oss på e-post. Vi finner en løsning!


14 - FORSIKRING AV SPILLERE, TRENERE OG LAGLEDERE 

 • Alle spillere, trenere og lagledere som betaler sin medlemskontingent er forsikret.
 • Det er Norges Fotballforbund, Norgs Idrettsforbund og IF som har ansvaret for denne forsikringsordningen.
 • Les om forsikringsordningen og vilkår her.


15 - REKRUTTERING AV FØRSKOLEBARN

 • "Velkommen til HIL" er vår rekrutteringsdag for nye spillere.
 • Arrangeres hvert år i februar måned.
 • HIL-Akademiet ved Karsten Pedersen er ansvarlig for rekrutteringsdagen.


16 - NYE SPILLERE OG OVERGANGER

 • En overgang skal gjøres elektronisk gjennom NFF sitt system FIKS.
 • Spilleren må signere et Samtyjkkeskjema som du finner her.
 • Harstad Idrettslag registreringsnummer er GR 19030016.
 • Les mer om overganger her.
 • En veldig viktig ting er at hvis vi blir kontaktet av spillere som ønsker å trene eller ta overgang til oss, så må dette godkjennes av spillerens nåværende klubb. Det er viktig å preisisere dette for både spilleren og foreldre.


17 - PÅMELDING TIL SERIESPILL

 • Det er påmeldingfrister i februar og mars måned for våre lag i Barn og ungdomsfotballen.
 • Påmeldingen gjøres elektronisk av vår FIKS ansvarlig.
 • Styret informerer lagene på forhånd om frister og krav for påmelding.


18 - KAMPOPPSETT

 • Hålogaland Fotballkrets admnistrerer kampoppsett for alle lagene i Barn og ungdomsavdelingen.
 • Se kampoppsett alle våre lag her.


19 - PÅMELDING TIL FOTBALLCUP

 • Hvert lags trenere/ lagledere må selv melde på til årlige fotballcuper.
 • Se årsplan for fotballcuper i Hålogaland her.
 • Se årsplan for fotballcuper i andre kretser i Norge her.


20 - SØKE TRENINGSTIDER 

 • 2 ganger pr. år må klubben søke om treningstider til alle sine lag.
 • Det søkes om treningstider i Seaworkshallen, Hålogalandshallen, Seljestadhallen, Heggen og Harstad stadion.
 • Det innkalles til fordelingsmøter fra Harstad kommune for de kommunale anleggene.
 • For Seaworkshallen se egen side her.
 • For ønske om treningstider kontakt administrativ leder på e-post: admleder@harstadil.no


21 - UTSTYR OG MATERIELL

 • Alle våre lag skal ha god stnadard på treningsutstyr treningsutstyr og spillerdrakter.
 • Det er G-Sport som er vår utstyrsbutikk og Diadora som er vårt utstyrsmerke.
 • Det er viktig å følge retningslinjer for treningstøy og sponsormerker.
 • For spørsmål ta kontakt med styret på e-post: post@harstadil.no


22 - SESONGAVSLUTNING

 • Det arrangeres sesongavslutning for Barn og ungdom i oktober/ november hvert år.
 • Et eller to lag har sammen ansvaret for arrangementet.
 • Styret skal i god tid innkalle lagledere/ foreldrekontakter til planleggingsmøte før arrangementet.


23 - FAIR PLAY OG FORELDREVETTREGLER

 • God oppførsel og Fair Play er et krav til oss alle i HIL.
 • Både spillere, trenere, lagledere og foreldre skal til enhver tid gjøre sitt ypperste for å følge Fair Play reglene.
 • Se NFF Fair Play regler her.
 • Se NFF Foreldrevettregler her.


24 - KURS OG UTDANNING

 • Det er veldig viktig å holde seg oppdatert som trener og da delta på trenerkurs og seminar.
 • Det er også viktig å delta på klubbens egne utviklingstiltak.
 • Grasrottreneren er første steg på trenerstigen og er et veldig viktig og nyttig trenerkurs.
 • Se info om NFF Grasrottrenerkurs og andre kurs her.
 • For ønske om mer info og ønske om å delta på kurs ta kontakt på e-post: post@harstadil.no


25 - HIL UTVIKLINGSBANK

 • Gode tips og fagstoff for både trener, spiller, lagleder og forelder.
 • Se HIL utviklingsbank her.


26 - HIL-AKADEMIET

 • Ekstra trening, spesial trening, keeperskole, ++
 • Se alt HIL-Akademiet har å tilby her.


27 - HARSTAD IDRETTSLAG ER TILSLUTTET


28 - VIKTIG Å SPØRRE

 • Om man er trener, spiller, lagleder eller forelder, så er det viktig å spørre hvis det er noe man lurer på i eget lag og klubb.
 • HIL kontaktinfo her.
 • Spør oss direkte her på kontaktskjema.
 • Eller til e-post: post@harstadil.no