SPORTSLIG UTVALG (SU)


SU er et eget utvalg som er underlagt styret og som ledes av en representant fra styret.
SU har 100% fokus på drift av sporten i klubben og har 5-8 medlemmer hver sesong.


ARBEIDSOPPGAVER SU

1. Forsterke og evaluere sportslig og administrativ drift av A-laget, for å oppnå vedtatt resultatmålsetning og målsetning om utvikling av spillere og prestasjonskultur.

2. Forsterke og evaluere sportslig og administrativ drift av HIL B, HIL C, HIL Junior, for å oppnå den spillerutvikling som kreves, for at våre rekruttspillere skal bli fremtidens A-spillere på et så høyt nivå som mulig. 

3. Bistå Barn og ungdomsavdelingen med kompetanse der det er behov og ønskelig.