STYRET I HARSTAD IDRETTSLAG


På Årsmøtet den 25. februar ble følgende styre valgt:

Leder Trygve Bornø

Nestleder Helge Eriksen

Styremedlem Mona Kristine Rosvold

Styremeldem Pål Mathisen

Styremedlem Frode Henriksen

Styremedlem Tore Kulseng

1. vara Hugo Kjelseth

2. vara Kjell Arthur HelmersenBildet er fra Årsmøtet den 25. februar hvor Hugo Kjelseth, Pål Mathisen, Trygve Bornø, Helge Eriksen og Mona Kristine Rosvold var tilstede som nye styrerepresentanter.


Levert av IdrettenOnline