HIL BARN OG UNGDOM - HBU


En veldig viktig avdeling i idrrettslaget som drifter fotballaktivitet for spillere i alderen 5 til 16 år.

På samme måte som HIL Senior så er HIL Barn og ungdom underlagt styret i forhold til retningslinjer og budsjett. 


LAG OG KONTAKTPERSONER
https://www.fotball.no/fotballdata/klubb/lag/?fiksId=1491


FACEBOOK GRUPPE FOR TRENERE, LAGLEDERE OG FORELDRE I HBU
https://www.facebook.com/groups/968331359947200/
Bildet er fra "Velkommen til HIL" som er den årlige rekrutteringsdagen som arrangeres i Hålogalandshallen.