MED FOKUS PÅ UTVIKLING


HIL-Akademiet tilbyr utviklingstiltak som Xtra treninger som er rettet mot unge treningsvillige gutter og jenter.
Dette er treningsøkter med utvalgt tema som kommer i tilegg til trening i egen klubb.
Også utviklingstiltak og temakvelder for trenere og foreldre tilbys.

HIL-Akademiet startet opp i 2006 og har hatt deltakere fra de aller fleste klubbene i regionen. Både jenter og gutter har deltatt og flere av disse spillerne har nådd langt som fotballspillere. Både til norsk eliteserie og også til utlandet.
MÅL MED HIL-AKADEMIET

   1 - Skape egne unge dedikerte spillere som på sikt blir A-lags spillere på et så høyt nivå som mulig. Dokumentet "HIL-spilleren" brukes som veileder for de spillerne man ønsker å skape og utvikle.

   2 - Skape en arena for inspirasjon, motivasjon og engasjement, hvor resultatet gir større spillerutvikling, trenerutvikling og klubbutvikling.

   3 - Som en stolt og viktig samfunnsaktør, og som en av de store aristokratene i Nordnorsk fotball, skal vi Harstad Idrettslag tilrettelegge for utvikling, erfaringsutveksling og samarbeid mellom trenere, spillere, foreldre, ledere og klubbene i Sør-Troms og Hålogaland.