Nyhetsbrev nr 2 ifm Corona pandemien - 18. mars 2020

Postet av Harstad IL den 19. Mar 2020

Harstad Idrettslag i Corona-epidemien

Samfunnet rundt oss og klubben er inne i ei vanskelig tid, noe dere som medlemmer, aktive spillere, trenere, lagledere, foreldre og øvrige støttespillere allerede har erfart.

Styret i klubben vil først av alt takke alle for forståelse for og utvist respekt for beslutningen om å stenge ned all treningsaktivitet, og øvrige samlingspunkter i klubbens regi. I tillegg er gjennomføring av Billotteriet utsatt fra vår til høst.

Styret i klubben har satt ned et Arbeidsutvalg, AU, som også fungerer som Krisestab i denne perioden. Medlemmene er styreleder Bjørn C. Ludvigsen, nestleder Vivi-Ann Pettersen, styremedlemmene Mona Kristine Rosvold og Trygve Bornø og administrativ leder Helge Piippo.

Arbeidsutvalget har avholdt 3 møter på Teams den siste uken. Arbeidsutvalget følger situasjonen rundt utviklingen av tiltak for å hindre spredning av Coronaviruset tett, og har dialog med lokale klubber, Fotballkretsen, Divisjonsforeningen og Fotballforbundet, og følger de råd som kommer herfra, samt fra Helsemyndighetene.

Det gjennomføres jevnlig risikovurderinger knyttet til klubbens økonomiske stilling og sportslig satsing, særlig knyttet til A-laget.

Det er vanskelig å si hvor lenge denne situasjonen vil vare. Jo lengre landet og sporten er i en unntakstilstand, jo større er sannsynligheten for økonomiske tap. Blant annet kan betydelige inntekter til HIL-avisen og Billotteriet bli redusert. Det samme gjelder utleieinntekter til Seaworkshallen.

Arbeidsutvalget har i møtet i dag hatt en konkret vurdering av økonomien og likviditeten i klubben, og vurdert mulige tiltak knyttet til økonomi og sportslig satsing. Den økonomiske situasjonen kan på sikt føre til mer inngripende tiltak der permitteringer kan være et mulig virkemiddel. Konklusjonen er at det pr dags dato ikke vil bli iverksatt økonomiske tiltak. Arbeidsutvalget vil følge situasjonen nøye, og har fastsatt nytt styremøte 31.mars. Dersom situasjonen skulle endres seg, vil arbeidsutvalget samles tidligere.

Situasjonen med Coronaviruset og dets innvirkning på klubben og samfunnet for øvrig er ekstrem. Likevel har vi forståelse for at noen stiller spørsmål ved innbetalt treningsavgift når det ikke avvikles treninger. I tråd med idrettspresidentens oppfordring ber vi våre medlemmer om å vise solidaritet med klubben, og på denne bakgrunn ikke kreve forhåndsbetalte treningsavgifter refundert. Dersom det er utfordringer eller spørsmål omkring dette, tar du kontakt med respektive trene/lagleder. Dersom disse ikke kan løse situasjonen, kan administrativ leder kontaktes: Helge Piippo: epost: admleder@harstadil.no, tlf 92 44 96 23

Styret vil primært benytte Facebook og e-post gjennom Spoortz til alle medlemmene for å gi ut informasjon i den situasjonen vi er oppe i nå.

Vi har alle et felles ansvar for å berge klubben gjennom ei ekstremt vanskelig og utfordrende tid.

Sørg også for å strekke ut ei hjelpende hånd til en nabo i karantene. Du kan også vurdere å melde deg til en ekstra innsats for å løse en kritisk samfunnsoppgave.

La oss stå sammen om de tiltak som må og vil bli iverksatt framover. Vi er Bæst i lag!

Harstad 19.mars 2020

Bjørn Ludvigsen Styreleder Harstad Idrettslag


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.