Innkalling til Årsmøte mandag 24. februar kl. 1900

Postet av Harstad IL den 21. Jan 2020

Styret i Harstad Idrettslag kaller herved inn til Årsmøte i henhold til klubbens lov, § 13.

Dato:     Mandag 24. februar 2020

Tid:        Kl. 19.00

Sted:      HIL-huset 


Agenda for årsmøte:

1.           Godkjenne de stemmeberettigede

2.           Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.           Velge dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4.           Behandle og godkjenne Harstad Idrettslags årsberetning

5.           Behandle Harstad Idrettslags reviderte regnskap

6.           Behandle innkomne forslag

7.           Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

8.           Vedta budsjett for Harstad Idrettslag 2020

9.           Behandle Harstad Idrettslags organisasjonsplan

10.         Velge styre

              -             Styreleder 2 år

              -             Nestleder 1 år

              -             Styremedlem 2 år

              -             Styremedlem (ikke på valg)

              -             Styremedlem 2 år

              -             Styremedlem (ikke på valg)

              -             Varamedlem 2 år

              -             Varamedlem (ikke på valg)

              -             Varamedlem 2 år

 

 

Frist for innsending av forslag til behandling på årsmøtet, er 10. februar 2020. Forslag sendes til e-post adresse: admleder@harstadil.no

Saksdokumentene, inkludert innkomne forslag og valgkomiteens innstilling, vil bli tilgjengelige fra og med 17. februar 2020 på HIL’s nettside og bli lagt ut til gjennomsyn på HIL-huset fra samme dato. 


NB! Husk å betale medlemskontingent før årsmøtet!

 

Styret ønsker alle medlemmer vel møtt!

 

Med vennlig hilsen for styret

Trygve Bornø
Styreleder

 
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.