Årsmøte Harstad IL: Årsberetning klar!

Postet av Harstad IL den 13. Nov 2020Styret har vurdert om årsmøte i Harstad IL skal utsettes, da NIF regelverk som følge av korona-krisen tillater at årsmøte kan utsettes til juni måned.

Da smittesituasjonen fortsatt er svært uavklart og man ikke har noen sikker tidshorisont for når man igjen kan innkalle til fysiske møter, besluttet styret at årsmøte i HIL gjennomføres digitalt den 

4. mars 2021 kl. 1800. 

Møtet gjennomføres i henhold til NIFs regelverk for digitale årsmøter.

Alle medlemmer som vil delta må registrere sin deltagelse ved å sende en e-post til markedsleder@harstadil.no innen tirsdag 2. mars klokken 12.00. Etter dette tidspunktet vil lenker og annen praktisk informasjon om blant annet pålogging bli sendt ut på e-postadressen man har registrert seg med.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst én måned.

Les Årsberetning 2020 her.

Fra NIFs retningslinjer om gjennomføring av digitale årsmøter, punkt om innsending av forslag:

Forslag, spørsmål, benkeforslag mv.  bør sendes inn på forhånd

Av hensyn til gjennomføringen bør styret i innkallingen henstille til at de medlemmer som har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene om å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Man kan ikke avskjære spørsmål eller alternative forslag under årsmøtet, men kjennskap til dette på forhånd vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

Det samme gjelder dersom det fremmes andre kandidater til tillitsverv enn de som fremgår av valgkomiteens innstilling (benkeforslag). NIFs retningslinjer ligger her.

Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter, inkludert forslag til årsmøtet, blir som nevnt over gjort tilgjengelige for medlemmene på harstadil.no senest én uke før årsmøtet.

Vennlig hilsen styret0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline